Co robimy

Po dostarczeniu przez klienta nośnika do analizy dowodowo-sądowej zwanej najczęściej analizą Forensic oraz analizą kryminalistyczną lub do odzyskiwania danych, zabezpieczamy nośnik przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. Nośnik jest przekazany do inżyniera, który będzie się zajmował pracami związanymi z przywróceniem dostępu do utraconych danych. Zarejestrowanie go w systemie pozwala monitorować wszystkie czynności przeprowadzane w celu odzyskania sms-ów lub innych informacji z telefonu lub smartfonu.

Rozróżniamy trzy metody pracy z odzyskiwaniem SMS:

  • metoda software-owa (jest to uzyskanie dostępu do do pamięci dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu)
  • metoda ISP (polega na podlutowaniu się do określonych punktów płyty głównej telefonu i uzyskaniu dostępu do pamięci, której robimy zrzut do pliku binarnego do dalszej analizy)
  • metoda CHIP-OFF (polega na wylutowaniu procesora z płyty głównej telefonu i wyczytywaniu pamięci NAND do pliku binarnego, który potem jest analizowany)

W zależności od producenta, modelu, procesora na płycie głównej oraz wielu innych czynników prowadzimy prace określona metoda.

metoda CHIP-OFF (niszczycielska metoda ponieważ trzeba wylutować procesor, będący w większości zabezpieczony specjalnymi pastami, które po utwardzeniu powodują odrywanie sie ścieżek z płyty głównej telefonu).